ÇAFRAD (Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar) Tekmilli - Teknoloji Haberlerinin Milli Adresi

ÇAFRAD (Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar)

21 Mayıs 2020
ÇAFRAD (Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar)

Savunma Sanayii Başkanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı TF2000 Hava Savunma Harbi Muhribinin ana sensörü ÇAFRAD Sistemi’nin yurtiçi geliştirilmesi amacıyla başlatılan projenin, fazlara bölünerek yürütülmesi kararı alındığını duyurmuştu.

Birinci Fazda Çok Fonksiyonlu Radarın (ÇFR) ve Aydınlatma Radarının (AYR) tek yüzlü ölçeklendirilmiş prototipleri ile IFF (Dost Düşman Tanıma) geliştirilmektedir. Halihazırda Fabrika Kabulleri devam eden Fazın, 2019 yılı başında tamamlanması öngörülmektedir.

İkinci Fazda, Çok Fonksiyonlu Radar ve Aydınlatma Radarının çok yüzlü versiyonları ile Uzun Menzilli Radar (UMR) geliştirilerek üretilecek ve IFF Sistemi dahil tüm sistemler birbirine entegre edilecektir. Söz konusu Faz için Kasım 2018 ayında sözleşme imzalanması planlanmaktadır. 3 adedi opsiyon olmak üzere toplam 4 adet ÇAFRAD Sistemi tedarik edilecek olup 2023 yılında teslimatlara başlanacaktır.

ÇAFRAD, katı hal gönderme/alma modülleri, gelişmiş Sayısal İşaret İşleme mimarisi, darbe sıkıştırma özelliği, çoklu hedef takibi, elektronik huzme stabilizasyonu, kısa reaksiyon süresi, gelişmiş elektronik korunma teknikleri ile özgün çözümü son teknoloji ile buluşturur.

ÇAFRAD içindeki radar sistemleri, platformlara ayrı ayrı entegre edilebilir özellikte olup, hep birlikte iken uzun menzilli hava resminin detaylı olarak oluşturulmasına ve eş zamanlı olarak birçok görevin icrasına imkân sağlar.

ÇAFRAD unsurları, Elektronik Harp Suiti, Seyir/LPI Radarlar ve Aktif Muhabere Antenleri ile birlikte büyük platformlarda tek direk yapısına entegre edilebildiği gibi, platformda dağıtık olarak da konumlandırılabilmektedir.

Aktif Dönmeyen Tipte IFF Anten Alt Sistemi

 • STANAG 4193 uyumlu Mod 1/2/3/C/S/5 sorgulama
 • 450 km menzil

Aktif Faz Dizinli Çok Fonksiyonlu Radar (ÇFR)

 • X-Bant
 • Hacim arama ve ufuk hattı arama,
 • Hava ve suüstü hedeflerin tespit, takip ve sınıflandırılması,
 • Satha yakın seyreden süratli ve küçük hedef tespit ve takibi,
 • Çoklu Hassas hedef takibi,
 • 150 km menzil
 • İz Kapasitesi >1000

Aktif Faz Dizinli Aydınlatma Radarı (AYR)

 • X-Bant
 • Yarı Aktif Füze Güdümü
 • 150 km menzil

Aktif Faz Dizinli Uzun Menzilli Arama Radarı (UMR)

 • S-Bant
 • Uzun menzilli hacim arama,
 • Hava ve suüstü hedeflerin tespit ve takibi,
 • 450 km menzil
 • İz kapasitesi > 2000